Jurnalist, blogger, activist civic și mămică

CV

Curriculum vitae

Nume/Prenume Svetlana Tataru (Catană)

E-mail: svetlana_catana@yahoo.com

Cetăţenia: MDA

Sex: Fem

Locul de munca vizat / Aria ocupaţională

Publika.md, reporter

Experienţa profesională

Colaborări cu ziarul local “Capitala“;

cu ziarul FJSC al USM “Coridorul“;

cu ziarul USM “Universitatea“;

cu ziarul local din raionul Criuleni “Est-Curier“

cu portalul de știri www.știrilocale.md

Experienţa profesională

Perioada: Aprilie 2010– prezent

Funcţia sau postul ocupat

Membru al echipei de redacţie al site-ul Publika.md, reporter

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Monitorizarea emisiunilor „Publika Report”, „Ţara lui Dogaru” şi „Fabrika”
Realizarea materialelor cu tentă politică, socială, economică, culturală şi de divertisment
Elaborarea materialelor pentru site
Redactarea materialelor TV

Numele şi adresa angajatorului

„Media Ştiri Group/TV” ,
str. Ghioceilor 1,  Chişinău, Moldova, MD 2025
Tel: Telefon: +373 22 815555 

 +373 22 815555

Fax: 00373 22 221722
E-mail: contact@publika.md

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie privată

Experienţa profesională

Perioada: Iunie 2009– Septembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat

Membru al echipei de redacţie al site-ul PublicTV.md şi al portalului de ştiri TruInfo.md

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Filmarea emisiunilor „Dezbateri Integrale”- moderată de Victor Nikituş
Realizarea materialelor cu tentă socială, culturală şi de divertisment
Scrierea materialelor pentru portalul de ştiri
Filmarea/editarea materialelor

Numele şi adresa angajatorului

PublicTV.MD
str. Al.Hajdeu 95 A Chisinau, Moldova, MD 2005
Tel: (+373 22) 226 055 begin_of_the_skype_highlighting (+373 22) 226 055 end_of_the_skype_highlighting, Fax: (+373 22) 226 055

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

ONG „Credo”

Experienţa profesională

Perioada: Octombrie 2009 – Ianuarie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Prezentator de ştiri, postul de radio On-Line “Unda Libera TerraBit”

Principalele activităţi şi responsabiliăţi

Colectarea, redactarea şi prezentarea ştirilor

Numele şi adresa angajatorului

USM, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării
Str. Alexei Mateevici, 60, or. Chişinău, RM

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Înstituţie de învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada: Septembrie 2011- iunie 2013

Calificarea / diploma obţinută

Dimplomă de masterand, specialitatea – Jurnalism european

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de formare

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

Învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada: Septembrie 2008- iunie 2011

Calificarea / diploma obţinută

Dimplomă de licenţă, specialitatea – Jurnalism politic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de formare

Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării a USM

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

Învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada: Februarie 2009- iunie 2009

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de recrut

Domenii principale studiate

Militarie
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Catedra militară, USM

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

Învăţământ specializat

Educaţie şi formare

Perioada: 2007-2008
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Chişinău, Moldova

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

Învăţământ liceal

Educaţie şi formare

Perioada: 2000 – 2007

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de absolvire

Numele şi tipul instituţiei de învătământ / furnizorului de formare

Liceul Teoretic „Iulia Haşdeu”, Chişinău, Moldova

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

Învăţământ gimnazial

Educaţie şi formare

Perioada: 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută

Atestat de absolvire

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de formare

Şcoala Primară Nr. 23, Chisinau, Moldova

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare

Învăţământ primar

Aptitudini şi competenţe personale

Limba materna: Româna

Limbi straine cunoscute

Abilităţi de:   Ascultare          Citire          Interacţiune     Exprimare    Scris

Ucraineana
avansat avansat avansat avansat mediu
Engleză
avansat avansat avansat mediu avansat
Rusa
avansat avansat avansat avansat mediu
Italiana
mediu mediu mediu mediu slab

Competenţe şi abilităţi sociale

  • Participant al concursului „Cei mai activi bloggeri care apără drepturile omului„ , organizat de către CIDO cadrul Programului ”Bloggerii apără drepturile omului”, finanțat de către Ambasada SUA, decembrie 2013
  • Participant al concursului de fotografii și poezii dedicat săptâmânii Drepturilor Omului organizat de către Coaliția Nediscriminare, decembrie 2013
  • Participant al concursului ”Festivalul Voluntarilor”, secțiunea „Cea mai creativă fotografie”, decembrie 2013
  • Participant al concursului Plural Plus 2013, organizat de IOM, noiembrie 2013
  • Participant al concursului pentru bloggeri ”Ziua Malalei”, organizat de către Y-perr Moldova, iulie 2013
  • Participant al concursului pentru scrierea unui material jurnalist pe tema drepturilor sexual-reproductive, organizat de către CIDRS, iulie 2013
  • Participant al programului de instruire axat pe mediatizarea problemelor cu care se confruntă persoanele dezavantajate, socialmente vulnerabile, organizat de CIJ, martie 2013
  •       Participant al concursului pentru jurnalişti pe tema sănătăţii reproductive şi drepturilor sexual-reproductive organizat de SPFM, ianuarie 2013.
  • Participant al concursului ”Suntem români și punctum” organizat de către Institutul român ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni cu ocazia împlinirii a 163 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, ianuarie 2013
  • Participant al concursului Festivalul Voluntarilor 2012, decembrie 2012
  • Absolvent al cursului de instruire pentru jurnaliști organizat în cadrul proiectului Corporației Financiare Internaționale (IFC) ”Reforma Climatului Investiţional în Moldova”, realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent în perioada iunie– decembrie 2012, la iniţiativa Ministerului Economiei în parteneriat cu Guvernul Suediei, noiembrie 2012
  • Participant la concursului Național de film ”Un minut despre HIV/SIDA”, organizat cu ocazia Zilei mondiale de luptă contra Sida, finanțată de UNAIDS și YOOBESC film, noiembrie 2012
  • Participant al concursului Național Studentul Anului 2012, organizat de către Liga Tineretului, 15 noiembrie 2012
  • Participant al acțiunii ANTI-DROG, organizat de către LIGA TINERETULUI, în colaborare cu Departamentul ANTI-DROG AL RM.
  • Participant al Concursului Național PREMIUL Tineretului 2012, organizat de către Ministerul Tineretelui și Sportului, noiembrie 2012
  • Voluntar Animest 2012, 1-4 noiembrie 2012
  • Participant al Seminarului National ”Reformele din sectorul de securitate si procesul de reglementare a conflictului transnistrean”, organizat de IESPM, în cadrul proiectului Școlile Consiliului Europei în studii Politice  la 7-9 septembrie 2012
  • Participant al Școlii de vară ”Finanțarea partiedelor politice organizată de IDIS-VIITORUL, în colaborare cu OSCE Moldova, 6-8 septembrie 2012
  • Participant al Concursului de Fotografii ”I have the right to Know” organizat de către http://www.foiadvocates.net/, septembrie 2012
  • Participant al Concursului de Fotografii ”Saving wildlife wetlands„ organizat de către WWT, august 2012
  • Certificat de participare al Școlii Internaționale de Vară ”Migrația și efectele ei”, organizat de către GOVAC ICMPD, la 23-30 iunie 2012, Batumi Georgia
  • Participant al seminarul internaţional ”Democraţie Reală, Guvernare Eficientă şi Economie de Piaţă Funcţională – Rezultate ale unei Tranziţii de Succes”, organizat de către IESPM, 25-27 mai 2012
  • Certificat de participare la programul de formare „Inițiere in jurnalism bazat pe date deschise”, organizat de către Institutul Bancii Mondiale și African Media Initiative, la 14-15 mai 2012
  • Certificat de participant al concursului de tineri jurnaliști ”Creanga de AUR” 2012,  26.04.12, USM
  • Participant al concursului literar ”O scrisoare din viitor”, organizat de Ambasada Germaniei, 26 aprilie 2012
  • Participant al seminarului-web în domeniul cooperării internaționale a tinerilor “Молодежное Содружество”, organizat la 10 aprilie 2012, de către Fondul de promovare si dezvoltare a cooperării internaționale
  • Certificat de participare la Concursului de lucrări ştiinţifice (articole, eseuri) cu tema: ”CULTURA COEXISTENŢEI: interacţiunea dintre om şi societate într-o lume în schimbare”, organizat de către ONG Platforma „Dialog-Eurasia” şi Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, martie 2012
  • Participant la concursul ”Drepturile Omului-jurnaliști pentru un public informat!”, organizat de către Cij în colaborare cu Amnesty International Moldova, februarie 2012
  • Participant al atelierului thematic pentru jurnaliști ”Reflectarea fenomenului torturii în mass-media ”, organizat la 3 februarie, 2012, de Amnesty International Moldova (AIM) în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI)
  • Certificat de participare la Festivalul Voluntarilor, ediția 2011
  • Participant al Festivalului “Cine e Kino”, organizat la 10-13 noiembrie 2011
  • Participant al Bursei de Merit 2011, noiembrie 2011
  • Participant al Bursei Moldcell 2011, octombrie 2011
  • Participant al Concursului “365 de zile pentru Basarabia”, organizat de Centrul de Studii pentru Resurse Româneşti, iunie 2011.
  •  Participant al Festivalului de film “Amatorul”, aprilie 2011 (http://www.curaj.net/?p=53917)
  • Participant al “Concursul de fotografii, caricaturi şi picturi dedicate drepturilor omului”, organizat de  Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, în cadrul proiectului “Festivalul de Film Dedicat Drepturilor Omului, ediţia 2010”, decembrie 2010.
  • Participant al Festivalului “Plural+Moldova” pe marginea subiectelor ce ţin de migraţie şi diversitate,  organizat de Alianţa Civilizaţiilor (Iniţiativa ONU), Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM) şi Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA), noiembrie 2010
  • Participant al Proiectul “Human Rights on Screen”, organizat de Youth Generation, 1-5 noiembrie 2010
  • Participant al ediţiei “Creanga de Aur”, 2010
  • Participant al Programului Burse de Merit 2010, noiembrie 2010
  • Participant în cadrul mesei rotunde “„Consultări privind completarea Codului deontologic al jurnaliştilor din Republica Moldova”, organizat în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene şi Consiliului Europei „Programul privind Susţinerea Democraţiei în Moldova”, Consiliul de Presă din R. Moldova şi Uniunea Jurnaliştilor din R. Moldova, 12 octombrie 2010
  • Participant al concursului “Sunt tânăr şi mă implic”, iniţiat de CTJM, august-septembrie 2010
  • Iniţiatoarea campaniei, pe reţelele de socializare, “Arborează un drapel” organizată în cadrul sărbătorilor naţionale şi promovată de către Publika TV, august 2010
  • Membră a comisiei de admitere pentru anul de studii 2010-2011, la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, 16 iulie-10 august
  • Certificat de participare “PROVOCAREA 2010“, organizat de Asociatia Obştească ProPlus ( Centru de Training, Dezvoltare Personală şi Implicare Civică), 16-18 iulie 2010
  • Participarea la concursul dedicat zilei Europei organizat de Europa Plus, 15 mai 2010
  • Participarea în cadrul Clubului de Presă organizat de CTJM, pe tema: „Religia-motiv de dispută”, la 10 mai 2010
  • Participarea la un City Game, organizat de CTJM, pe tema „Imaginea RM în UE”, mai 2010
  • Participarea în cadrul Clubului de Presă organizat de CTJM, pe tema: „Tinerii practică  şi promovează accesul liber la informaţie”, la 3 mai 2010
  • Voluntar la Festivalul Duetelor Golden Wings 2009, 3-7 septembrie 2009
  • Cursuri video organizate de ONG CReDo la 5,6 iulie 2009
  • Membru Organizator al Balului Bobocilor la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, octombrie 2008
  • Cursul de Jurnalism European, organizat de USM în colaborare cu Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, septembrie-decembrie 2008
  • Participant al programului FLEX, 2005
  • Participant al Concursului Internațional  de matematică Kangoroo( 2005, 2006, 2007)

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Power Point, Word,
Excel, Adobe Auditon, Avidemux, Adobe Photoshop

Competenţe şi aptitudini artistice

fotografia, baschetul, fotbalul

Alte competenţe şi aptitudini

Comunicabilitate, impertinenţă, punctualitate, curiozitate, sociabilitate, flexibilitate, spirit de echipă, abilităţi de comunicare, capacitate de convingere.

Permis de conducere Deţin permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare

  • Premiu special pentru viziune la Concursul Foto şi Video PLURAL + MOLDOVA 2013, organizat de către Alianţa Civilizaţiilor (Iniţiativa ONU) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Organizaţia Naţiunilor Unite în Republica Moldova, OWH Studio şi Şcoala de Fotografie a lui Roman Rybaleov, decembrie 2013
  • Locul III la concursul de fotografie cu tema “ Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, organizat de Coaliția Nediscriminare,  (CND), decembrie 2013, în cadrul proiectul “Promovarea politicilor nediscriminatorii în Moldova”, finanţat de “Civil Rights Defenders”, Suedia.
  • Locul III la concursul de desen și caricatură cu tema “ Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”, organizat de Coaliția Nediscriminare (CND), decembrie 2013, în cadrul proiectul “Promovarea politicilor nediscriminatorii în Moldova”, finanţat de “Civil Rights Defenders”, Suedia.
  • Locul III la concursul de articole ce reflectă subiecte ce vizează problematica transnistreană, organizat de către IPP, în cadul proiectului WE.BRIDGE, februarie 2013
  • Locul III la Concursul Foto şi Video PLURAL + MOLDOVA 2012, organizat de către Alianţa Civilizaţiilor (Iniţiativa ONU) şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova, Organizaţia Naţiunilor Unite în Republica Moldova, OWH Studio şi Şcoala de Fotografie a lui Roman Rybaleov, decembrie 2012
  • Locul II la concursului Național Studentul Anului 2012, organizat de către Liga Tineretului în colaborare cu Ministerul Culturii, 15 noiembrie 2012
  • Co-autorul Dicționarului cu termeni în domeniul Migrației, iunie 2012
  • Diplomă de excelență la categoria ”Cea mai bună  promovare a site-ului  de știri, Publika.md”, Creanga de Aur 2012
  • Locul I la concursul literar ”O scrisoare din viitor”, organizat de Ambasada Germaniei la Chișinău, 26 aprilie 2012
  • Locul III la Concursului de fotografii, caricaturi şi picturi pe tematica drepturilor omului în cadrul   ”Festivalului de Film dedicat Drepturilor Omului”, ediţia a 4-a, 2011, organizat de IDOM
  • Invitaţie de participare din partea Departamentului români de pretutindeni la şcoala de vară SULINA 2011, august 2011
  • Deţinătoarea Bursei de Merit 2010, de gr. II, iniţiativa Centrului de Informaţii Universitare sub egida Consiliului Rectorilor al Republicii Moldova, 2010
  • Locul II pentru scrierea unui articol de investigaţie la  Imaginea RM în contextul  Intergării Europene”, City Game organizat de CTJM
  • Diplomă de Participare pentru studiu de cercetare scris şi expus la Simpozionul ştiinţific anual „Presa   Naţională- promotoare a revirimentului cultural din Basarabia ” ediţia a X-a , 31 martie 2009 USM
  • Locul V la competiţia anuală de baschet între şcolile din Capitală (2007)
  • Menţiune la conferinţa republicană  “Spre Viitor”(2006)
  • Locul III la conferinţa republicană “Munca, Talent, Cutezanţa” (2005)
  • Participarea la Olimpiadă municipală de Biologie (2005)
  • Participarea la Olimpiada municipală la Geografie (2005)
Anunțuri

3 responses

 1. Doinelu

  wow… CV a unui om ce nu a pierdut timpul, ci s-a perfectionat si acumulat experiente!!!
  Ma mindresc ca am asa o prietena!!!

  14 Iulie 2010 la 1:13 pm

  • Svetlana

   merci, bibi…

   15 Iulie 2010 la 7:26 am

 2. Felicitări.

  21 Decembrie 2012 la 1:50 pm

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s